top of page

Fotbollssamarbete i Väröbygden

Det har varit en del artiklar under våren kring ämnet om en sammanslagning av idrottsföreningarna i Väröbygden. Vi tycker inte artiklarna blev helt rättvisande vad gäller Bua IF’s inställning i frågan och vi vill därför förtydliga vad föreningens styrelse anser i frågan.


För det första vill vi belysa att Bua IF fortsatt är positiva till utvecklande samarbeten inom pojk-, flick-, dam- och herrfotboll. Ett väldigt tydligt exempel som visar på detta är föreningens tidigare initiativ till att starta upp den gemensam ungdomsverksamheten som idag bedrivs inom Värö United. Ett naturligt nästa steg kan vara att vidareutveckla denna del uppåt i ålder. Då behöver vi också tänka i de banor som Väröbacka lyfter fram om ett utökat samarbete. En (1) ungdomsverksamhet som ska förse många seniorlag är en svår ekvation, redan idag (4st A-lag och 4 st B-lag inräknat både dam och herr).


Att det finns ytterligare behov av att stärka det idrottsliga engagemanget i bygden är vi alla överens om. Här gläds vi mycket åt projektet som drivs av Väröbacka i att öka samarbetet med skolan och göra fotboll till ett naturligt inslag i direkt anslutning till skolan. Vi hoppas detta projekt går hela vägen i mål och detta är något vi kommer stötta till förmån för ett bättre fotbollsliv i bygden.


Vi måste också belysa skillnader i föreningarna, att de olika föreningarna har flera sektioner som inte är gemensamma idag och som med automatik inte blir lättare att bedriva vid en sammanslagning. Bua IF är ensamma om innebandy som ett exempel. Historiskt sett har det också bedrivits många andra sektioner inom Bua IF – bandy, simning, friidrott och gymnastik för att nämna några. Och det är ju möjligt att det kan bli andra idrotter i en framtid.


Väröbygden står inför en samhällsutveckling med en trolig tillväxt av antalet invånare. Inte minst i Väröbacka samhälle i samband med en ny station, men även i Bua där det finns många bostadsprojekt i planeringen. Med det följer förhoppningsvis, men inte automatiskt, fler föreningsintresserade funktionärer, ledare och utövare som ökar möjligheterna till en fortsatt bra föreningsverksamhet i former som gagnar bygden och idrotten.


Så för att kort sammanfatta föreningens bild så är Bua IF positiva till fortsatta samarbeten i bygden som gagnar idrotten och idrottsutövandet men inte nödvändigtvis genom att slå samman föreningarna då de även fyller andra samhälleliga funktioner än det rent idrottsliga.


Styrelsen BUA IF


227 views0 comments

Recent Posts

See All

Åsa - domaransvarig i Värö United

Äntligen - nu är fotbollssäsongen 2024 igång tack vare alla engagerade ledare i Bua IF och Värö United. Åsa Svahn är en av dem - läs reportaget om hennes arbete som domaransvarig i Värö United via län

Årsmöte 2024

Bua IF bjuder in till årsmöte. Söndag 24/3 kl.17:00 Västkustvallen Hjärtligt välkomna! - Styrelsen

コメント


bottom of page