top of page

Styrelse

Styrelsen för Bua IF utses vid årsmötet i mars. Styrelsen är föreningens verkställande organ med ansvar för det löpande arbetet.

 

Valberedningen, som väljs av årsmötet, ansvarar för att lägga förslag till styrelseledamöter.

 

Kontakta gärna någon i valberedningen om du vill delta i styrelsearbetet eller föreslå någon kandidat. 

Ordförande

Mattias Svensson
 

Vice ordförande

Peter Axelsson

Kassör
My Delring Hellberg

 

Sekreterare
Jan-Erik Engblom  

 

Ledamöter

Jenny M Gunnarsson
Sven-Erik Lungberg 
Ola Svahn
Klas Tropp

Suppleanter
Peter Axelsson
Sara Forslund

Adjungerade ledamöter

Amanda Andersson

Niklas Berntsson

Jenny-Ann Hayward

Birgitta Carlsson

Valberedningen
Fia Andersson, ordförande
Henrik Olausson
Alexandra Ericsson

styrelsen.jpg
bottom of page