top of page

Styrelse 2024

Styrelsen för Bua IF utses vid årsmötet i mars. Styrelsen är föreningens verkställande organ med ansvar för det löpande arbetet.

 

Valberedningen, som väljs av årsmötet, ansvarar för att lägga förslag till styrelseledamöter.

 

Kontakta gärna någon i valberedningen om du vill delta i styrelsearbetet eller föreslå någon kandidat. 

Ordförande

Mattias Svensson

Kassör
My Delring Hellberg

 

Sekreterare
Anders Berg

 

Ledamöter

Henrik Fransson
Sven-Erik Lungberg 
Ola Svahn
Jan-Erik Engblom

Suppleanter
Peter Axelsson (vice ordförande)
Sara Forslund

Adjungerade ledamöter

Amanda Andersson

Niklas Berntsson

Birgitta Carlsson

Åsa Svahn

Valberedningen
Henrik Olausson, sammankallande
Alexandra Ericsson

Hugo Berglin

Revisorer

Gunnar Frigert

Pernilla Syrén

Louise Inglund (revisorssuppleant)

styrelsen.jpg
bottom of page